Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Koncert Fasang Jánossal és az Erkel Ferenc Vegyeskarral

2010. április 24.  szombat   18:00
Budapest, Pozsonyi úti református templom

(folytatás az előző oldalról)
A művek szövegei:

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Drei Psalmen op. 78 - 2. Richte mich Gott (Psalm 43.)

1. Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
2. Denn du bist der Gott meine Stärke; warum verstöĂĽest du mich? Warum lässest du mich so traurig gehen, wenn mich mein Feind drängt?
3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, daĂĽ sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.
4. DaĂĽ ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken, daĂĽ er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. [Psalmen 43, 1-5]

1. Ă«télj meg Uram s vezesd dolgomat a bűnös nép ellen és ments meg engem a rossz és gonosz emberektől.
2. Mert te vagy az Isten az én erősségem; miért taszítasz hát el magadtól? Miért hagysz engem ily csüggedten járni, amikor az ellenség szorongat?
3. Küldd fényességed és igazságodat hogy vezessenek s elvigyenek a te szent hegyedhez és lakhelyedhez.
4. Hogy bemenjek az Úr oltárához, az Istenhez, aki az én örömöm és vigasságom, és neked, Isten, hárfával mondjak köszönetet.
5. Miért szomorkodsz lelkem, s miért vagy oly nyugtalan? Bízzál Istenben! mert én még hálát adok neki hogy ő az én ügyem segítője és az én Istenem. [Zsoltárok 43, 1-5]


Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Hör mein Bitten (nach Psalm 55.)

Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir, auf deines Kindes Stimme habe Acht!
Ich bin allein; wer wird mir Tröster und Helfer sein? Ich irre ohne Pfad in dunkler Nacht!
Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir!
Die Feinde sie droh'n und heben ihr Haupt: / "Wo ist nun der Retter, an den ihr geglaubt?"
Sie lästern dich täglich, sie stellen uns nach, / Und halten die Frommen in Knechtschaft und Schmach.
Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu'n! Sie sind unzählige, ich bin allein, mit meiner Kraft kann ich nicht widersteh'n. Herr kämpfe du für mich, Gott hör' mein Fleh'n!
O könnt ich fliegen wie Tauben dahin, / Weit hinweg vor dem Feinde zu flieh'n!
In die Wüste eilt ich dann fort, / Fände Ruhe am schättigen Ort.

Halld meg kérésemet, Uram, hajolj hozzám, Gyermeked szavára figyelmezz!
Egyedül vagyok; Ki lesz az én vígasztalóm és segítőm? Csak bolyongok s nem találok ösvényt a sötét éjben!
Halld meg kérésemet, Uram, hajolj hozzám!
Ellenségeim fenyegetnek és fölszegik fejüket: / "Hol van hát megmentőd, akiben bíztál?"
Naponta szidalmaznak, a nyomodba szegődnek, / S a jámborokat szolgaságban és gyalázatban tartják.
Megragad a halál félelme az ő fenyegetésével! Ők rengetegen vannak, én csak egyedül, az én erőmmel nem állhatok ellen, Uram, harcolj te értem, Istenem, halld meg könyörgésem!
Ó bár elröpülhetnék, mint a galamb, / Messze el, hogy elmeneküljek ellenségeimtől!
A pusztába igyekeznék hamar, / S nyugalmat találnék egy árnyas helyen.


Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Der 42. Psalm op. 42

1. Chor: Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu Dir! [Psalmen 42, 2.]

2. Aria: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gotte! Wann werde ich dahin kommen, daĂĽ ich Gottes Angesicht schaue? [Psalmen 42, 3.]

3. Recitativo, Solo und Chor: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir saget: Wo ist nun dein Gott? Wenn ich dess' inne werde, so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst:
Denn ich wollte gern hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und mit Danken unter dem Haufen, die da feiern. Denn ich wollte gern hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes. [Psalmen 42, 4-5.]

4. Chor: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, daĂĽ er mir hilft mit seinem Angesicht. [Psalmen 42, 6.]

5. Recitativo: Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich! Deine Fluten rauschen daher, daĂĽ hier eine Tiefe und dort eine Tiefe brause, alle deine Wasserwogen und Wellen geh'n über mich. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir! [Psalmen 42, 7-8.]

6. Quintett, und Solo: Der Herr hat des Tages verheiĂĽen seine Güte, und des Nachts singe ich zu ihm,
und bete zu dem Gotte meines Lebens.
Mein Gott! Betrübt ist meine Seele in mir. Warum hast du meiner vergessen? Warum muĂĽ ich so traurig gehn, wenn mein Feind mich drängt? [Psalmen 42, 9-10.]

7. SchluĂĽchor: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, daĂĽ er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. [Psalmen 42, 12.]
Preis sei dem Herrn, dem Gott Israels, von nun an bis in Ewigkeit!

1. Kar: Amint a szarvas áhítozik a friss víz után, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Istenem! [Zsoltárok 42, 2.]

2. Ária: Lelkem szomjúhozik Isten után, az élő Isten után! Mikor jutok el addig, hogy Isten orcáját meglássam? [Zsoltárok 42, 3.]

3. Recitativo, szóló és kar: Könny az étkem nappal és éjjel, mert naponta azt kérdezik tőlem: Hol van a te Istened? Ha ebbe belegondolok, kiöntöm szívem magamban: Mert én örömmel mentem a tömeggel és velük vonultam az Isten házához, örvendezéssel és hálaadással a sokasággal együtt, amely ott ünnepelt. Mert én örömmel mentem a tömeggel és velük vonultam az Isten házához. [Zsoltárok 42, 4-5.]

4. Kar: Miért szomorkodsz lelkem és vagy oly nyugtalan énbennem? Bízzál az Istenben! Mert még hálával illetem őt, hogy tekintetével megsegít engem. [Zsoltárok 42, 6.]

5. Recitativo: Én Istenem, elcsügged az én lelkem, azért rád gondolok! Áradataid zúgnak körülöttem, itt is, ott is örvény hánykolódik, áradataid és hullámaid összecsapnak fölöttem. Én Istenem, szorong az én lelkem. [Zsoltárok 42, 7-8.]


6. Kvintett és szólista: Az Úr nappal megígérte az ő áldását, és éjjel [ezért] éneket zengek hozzá, és imádkozom életemnek Istenéhez.
Én Istenem! Gondterhelt az én lelkem. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell nekem ily csüggedten járni, amikor az ellenség szorongat? [Zsoltárok 42, 9-10.]

7. Záró kórus: Miért szomorkodsz lelkem és vagy oly nyugtalan énbennem? Bizakodj Istenben! Mert hálával illetem még, hogy ő az én ügyemnek segítője és az én Istenem. [Zsoltárok 42, 12.]
Dicsőség legyen az Úrnak, Izráel Istenének, mostantól fogva mindörökkön örökké!