Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Baár-Madas 100 - CD felvétel

2008. május 17.  szombat   18:00
Kőbányai református templom (1105 Ihász utca 15.)

(folytatás az előző oldalról)
A fennállásának 100. évfordulóját ünneplő iskola 1907. október 12-én nyitotta meg kapuit Baár-Madas református felsőbb leányiskola és nevelőintézet néven. A Baár-Madas hamarosan líceummá majd leánygimnáziummá alakult, és kiemelkedően eredményes munkája révén országosan elismert, legendásan jó hírű intézménnyé vált. Az 1952-es államosítás után 38 esztendeig kellett várni, míg a református egyház 1990 elején ismét birtokba vehette az ország egyik legnagyszerűbb iskolaépületét, és annak egy részében szeptember 1-jén újra elindíthatta az oktatást. Az iskola már az évnyitó ünnepélyen énekkart alapított, amely három esztendő alatt indokolt elismerést szerzett a zenei életben is a Baár-Madas névnek: az Éneklő Ifjúság minősítési rendszerében minden kétéves ciklusban aranydiplomát, egy ízben „Év Kórusa” címet szerzett, sikeres hangversenyutat tett Hollandiában és Svájcban és 1993 júniusában önálló cd-felvételt is készített. Az új Baár-Madas első érettségizett osztályában végzett Fassang László, aki már gimnazistaként állandó orgonakísérője volt a kórusnak és hangszeres szólistája az iskolai együttes hazai és külföldi hangversenyeinek. Fassang László először a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett orgonaművészi diplomát, majd tanulmányait Párizsban, Olivier Latry mesteriskolájában folytatta tovább. Franciaországi tanulmányai befejeztével, 2004-ben a világ egyik legjelentősebb nemzetközi zenei versenyén, a Grand Prix de Chartres orgonaversenyen elnyerte a nagydíjat és a közönség díját. Fassang László ma egyike a magyar zene világszerte legismertebb képviselőinek. Nemzetközi sikereinek és elismertségének köszönhetően a hazai zenei életben is jelentős szerepet játszik: a Művészetek Palotája orgonakoncertjeinek művészeti vezetője.
A hangversenyen szereplő karnagyok hosszabb-rövidebb ideig szolgáltak a kórus élén. Arany János 1990-től 1993-ig énektanárként vezette az együttest, 1995 és 2005 között pedig társkarnagyként vállalt részt a kórus munkájában, Bódiss Tamás 1993-tól 1996-ig dolgozott a kórussal, azóta a református zeneélet országos irányítóinak egyikeként távolról segíti annak működését. M. Losonczy Katalin 1997-től 2005-ig volt a kórus társkarnagya. Cseri Zsófia az 1990-es tanévnyitótól 1994-ig tagja volt a gimnázium énekkarának, 2005-ben pedig tanárként vette át az együttes irányítását. Berkesi Gábor lelkipásztor, az iskola vallástanára nem volt karnagya a kórusnak, de zeneértő és zeneszerető magánemberi mivolta és az iskola lelki értékeinek őrzésében játszott szerepe révén helye van az ünnepi est karmesterei között.
A jubiláló iskola hosszú és tartalmas rendezvénysorozattal emlékezett meg a kerek évfordulóról. A sorozat záró eseménye az alapítás után éppen 100 évvel, 2007. októberében a Deák téri templomban tartott ünnepi hangverseny volt, melyet Fassang László és egy alkalmi kórus adott. Ebbe az alkalmi együttesbe az iskola meghívta mindazokat, akik 1990 óta részt vettek a kórus munkájában. A meghívottak közül sokan elfogadták a fölkérést. Az így létrejött „Jubileumi Nagykórus” kiegészült az iskola jelenlegi énekeseivel és a Psalterium Hungaricum kórussal. Az alkalmi énekkar három intenzív és remek hangulatú próbával készült föl az ünnepi koncertre. A szervezőknek az est sikere fölött érzett örömét egyetlen dolog keserítette meg: a koncertről nem készült jó minőségű fölvétel. A megismételt hangverseny célja így kettős. Egyfelől lehetőséget adni az alkalmi kórus tagjainak, hogy az egy este kedvéért összepróbált műsort legalább még egyszer megszólaltassák, másfelől elkészíteni a felvételt, mely az első alkalommal elmaradt, s melyet sokan fognak örömmel eltenni emlékbe.