Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Református Énekek VIII.

2009. július 03.  péntek   19:30
Művészetek Palotája, Budapest

A Református Zenei Fesztivál koncertsorozat záró eseménye, melyen a több mint kétszáz tagú kórus református énekeskönyvi énekeket énekel orgonakísérettel, szólistákkal egy- vagy többszólamú feldolgozásokban. Az éneklésbe néha a közönség is bekapcsolódhat.
A koncertről hang- és képfelvétel készül Református énekek VIII. címmel.
"Öröm és büszkeség számunkra, hogy a Református énekek II. album immár platinalemez" - Böszörményi Gergely - kiadó, koncertigazgató

"A 2009. július 3-án műsorra kerülő Református énekek VIII. koncert műsora szintén kapcsolódik a Kálvin-évhez. A koncert első három blokkja az Apostoli hitvallás hármas felosztását követően az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről szóló énekeket gyűjti egy-egy csokorba. A befejező negyedik részben Kálvin hitvallásaként felhangzik a 115. genfi zsoltár, mely a Soli Deo Gloria kálvini jelmondatát tartalmazza, valamint az európai Kálvin-ünnepségekre készült, magyarra fordított új ének is. A 78. zsoltár gondolatait alapul vevő, friss hangvételű modern kompozíció a hit átadásának felelősségét hangsúlyozva generációk összekapcsolódására buzdít, míg a koncertet záró Te Deumban - 243. dicséret formájában - a mennyei és a földi világ közös istendicséretét élhetik át a hangverseny résztvevői - kórusok és publikum - a közös éneklésben.
A 2009. évi koncert jellemzője, hogy az énekek többszólamú feldolgozásai nem önálló kórusműként, hanem az adott énekbe beillesztve, annak 1-1 verseként hangzanak fel. Luther és Kálvin korától napjainkig ível a komponisták sora: a biciniumokat komponáló iskolarektor (Caspar Othmayr) és Bach lipcsei elődje (J. H. Schein) mellett Claude Goudimel, Michael Praetorius, Johann Staden, a magyarok közül pedig Bárdos Lajos és Csomasz Tóth Kálmán feldolgozásai szólalnak meg a fiatal Greg Scheer - a Kálvin-ének megalkotója - mellett."
  Bódiss Tamás

A nagyszabású rendezvényen 300 fős Kárpát-medencei egyesített református kórus énekel:

Debreceni Kollégiumi Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum kórus, Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, KRE - Soli Deo Gloria Kórus, Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Nagyvárad), Dunántúli Református Kántorképző Énekkara, Ceglédi Sztárai Mihály Vegyeskar, Szagadi Kis Kórus, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék), Tiszáninneni Református Egyházkerület Cantus Firmus Énekkara, Kálvin Kórus, Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa, Nagykovácsi Református Kórus

Közreműködik:
Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes
Orgona: Varga László

Karnagyok: Arany János, Berkesi Boglárka, Cseri Zsófia, Hoppál Péter

Jegyárak: 1800.- 2400.- 2700.- 3750.- Ft Művészetek Palotája
Kapcsolódó képek:

Logo

Logo
Plakát

Plakát
M?sorfüzet az énekl? közönség számára - 1.oldal

M?sorfüzet az énekl? közönség számára - 1.oldal
M?sorfüzet az énekl? közönség számára - 2.oldal

M?sorfüzet az énekl? közönség számára - 2.oldal
Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes

Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes
Koncertkép

Koncertkép
Kiskórus

Kiskórus
Orgonál Varga László

Orgonál Varga László
Az összkart vezényli Arany János

Az összkart vezényli Arany János