Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

SZOKOLAY Sándor: Én vagyok a feltámadás és az élet

SZOKOLAY Sándor (1931-2013): Én vagyok a feltámadás és az élet

A Kodály utáni zeneszerző-nemzedék egyik legjelesebb képviselője gazdag életművet hozott létre, s ebben az énekes darabok is jelentős szerepet játszanak. Az evangélikus családba született, és hitét mindig megvalló Szokolay sok vallásos kórusművet írt; ezek között megtalálni a hagyományos latin imádságok vagy vallásos népi szövegek megzenésítését éppúgy, mint korál- és genfizsoltár-feldolgozásokat. Az egyházi kompozíciók között tucatnyi motetta is született; egy részük szövegét istenes költemények vagy a szerző saját vallásos gondolatai adják, más részük a Biblia valamelyik részéből veszi a szavakat. Az 1987-ben írt op. 211-es, kíséret nélküli Szokolay-motetta két újszövetségi igeszakaszra - János evangéliumának, illetve Pál apostol rómaiakhoz írt levelének egy-egy gondolatára - épül. A szerző a kórus szólamait végig homofóniában szólaltatja meg, ezzel mintegy "kőtáblára vési" a bibliai üzenetet; a szólamok együttes mozgásából csak a zárlatok során szakad ki egy-egy szólam díszítő-figurája.

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; (Ján 11,25) | Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; (Róm 14,7) mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,8)