Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

MÁTÉ János: Áldjad én lelkem az Urat!

Máté János, 20. századi orgonista-kántor zeneszerző volt. Ezt a művét 1998-as halála előtt komponálta, mintegy élete lezárásaként, életműve befejezéseként. A műben a 103. zsoltárt és a 91. genfi zsoltárt szerkeszti egybe a szerző. A 103. zsoltár Istent dicsőítő szavai után a 91. zsoltár komoly hitvallást, üdvbizonyosságot tükröz.

A mű szövege: a 103. zsoltár és a 91. zsoltár

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet

Megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged.

Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában,

És e nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában,

Az ilyen nyilván mondhatja: Isten az én kővárom,

Ő életemnek oltalma, és csak őbenne bízom.

Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.

Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörlülő az Úr az őt félők iránt.

Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában,

És e nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában,

Az ilyen nyilván mondhatja: Isten az én kővárom,

Ő életemnek oltalma, és csak őbenne bízom.

Mert ő tudja formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén!

Áldjad én lelkem az Urat!