Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

>>

LISZT Ferenc: Christus - Die Gründung der Kirche

Tu es Petrus

Die Gründung der Kirche - Az egyház alapítása

Szöveg

Biblia, Máté evangéliuma 16:18.

18. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam,

Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat,

et portae inferi non praevalebunt (adversus eam.)

és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni (rajta.)

Biblia, János evangéliuma 21:15-17.

15. Simon Joannis, diligis me? ... Pasce agnos meos.

Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? ... Legeltesd bárányaimat.

16. Simon Joannis, diligis me?... Pasce oves meas.

Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? ... Legeltesd juhaimat.

17. Amas me? Diligis me?... Pasce agnos meos, pasce oves meas,

confirma fratres tuos.

Szeretsz-e? Követsz-e? Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat,

támogasd testvéreidet.

Ismertető

Christus oratórium II. rész - Vízkereszt után

E rész a cselekvő Krisztus szellemi portréját festi meg: eszméit és csodatetteit. Öt tételes. Felépítése: tanítás - ima - egyházalapítás - csodatétel - bevonulás Jeruzsálembe

8. tétel: Az egyház alapítása

A háromrészes zenei tétel az egyházat az erő s a szeretet kettősségének egységében mutatja meg. Az első rész a kőszikla (=Petrus) keménységét festi, férfikari és zenekari unisono-tömbökkel. Szövege Máté evangéliumából való (16,18.):

Te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel egyházamat és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.

Az erő zenei képével a szelíd szeretetet állítja szembe Liszt, János evangéliuma szavai nyomán (21, 16-17.):

Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem?

Őrizd az én juhaimat!

Legeltesd az én juhaimat!

Vegyeskar veszi át a szót és a gyöngéd dallamot szívhezszóló tömegénekké fejleszti. Először orgona, majd fafúvók, utóbb vonósok és rézfúvók társulnak a kórushoz, hatalmas fokozással tárva fel a dallamban rejlő energiákat. A tétel végén a „Te Péter vagy” szöveg visszatérése a rendíthetetlen erő zenei kifejezésére ad alkalmat.

>>