Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

>>

LISZT Ferenc: Christus - Des Herrn Gebet

Pater noster

Des Herrn Gebet - Pater noster - Miatyánk

Szöveg

Biblia, Máté evangéliuma 6:9-13.

Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum,

Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.

Panem nostrum qoutidianum da nobis hodie,

Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

Et nenos inducas in tentationem; sed libera nos amalo. Amen.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; 

Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. 

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek; 

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

(Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké.) Ámen! 

Ismertető

Christus oratórium II. rész - Vízkereszt után

E rész a cselekvő Krisztus szellemi portréját festi meg: eszméit és csodatetteit. Öt tételes. Felépítése: tanítás - ima - egyházalapítás - csodatétel - bevonulás Jeruzsálembe.

7. tétel: Az Úr imádsága: Pater noster

A Hegyi beszéd imája (Máté 6, 9-13.). „A nyolc boldogság”-gal együtt az oratórium legkorábban elkészült része, mintegy a mű magva. Liszt négy ízben vállalkozott a Miatyánk megzenésítésére. A Krisztus-oratóriumhoz írott Pater noster hétszólamú vegyeskar orgonakísérettel. Gregorián alapdallamból indul ki, azt szövi tovább önálló invencióval, régi hagyományokat megújító modális harmóniákkal.

>>