Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Leonhard LECHNER: Christ ist erstanden

Leonhard LECHNER (1553?-1606): Christ ist erstanden

A kései reneszánsz komponista Palestrina és Lassus mintáin tanulta zeneszerzést, s déltiroli születése révén egyaránt hatott rá az olasz és a német zene. Az itáliai dallamosság ismerete révén hatással volt a lutheránus korál- és vallásos dalkultúra fejlődésére, németes képzettsége pedig otthonossá tette a polifonikus gondolkodásban is. Ez a motetta ez utóbbiról tanúskodik. A mű egy a 13. század óta Európa-szerte elterjedt húsvéti ének, a Surrexit Christus német változatának földolgozása. Dallamának és szövegének szerzője ismeretlen (a középkori ének egy változata Krisztus feltámadott címmel a református énekeskönyvben is megtalálható, Árokháty Béla magyar szövegével). A közismert vezérdallam a korai reneszánsz szokásainak megfelelően a tenor szólamban jelenik meg. A másik három szólam pedig - ugyancsak a hagyomány szellemében - a dallam motívumait ismételgetve, kánonszerűen előlegezve vagy utánozva veszi körül a 'cantus firmus'-t éneklő tenort.

Christ ist erstanden von ders Marter alle, des sollen wir alle froh sein,

Christ soll unser Trost sein. Alleluia

Krisztus föltámadott az ő minden szenvedéséből, ezért mindnyájan boldogok legyünk,

Krisztus legyen a vígaszunk. Alleluja