Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

KODÁLY Zoltán: Szép könyörgés

Balassi Bálint verse:

Nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem,

Mert körülvett engem szörnyű veszedelem,

Segedelmem, légy mellettem, ne hagyj megszégyenednem.

Vagy ha azt akarod, hogy tűrjem ostorod,

Csak rút szégyentől ódd fejemet, ha bántod.

Halálomat inkább elhozd, hogynem rútítsd orcámot.

Áldj meg vitézséggel, s az jó hírrel, névvel,

Hogy szép tisztességgel mindent végezzek el.

Öltöztess fel fegyvereddel, jó hittel, bátor szívvel.

Ne gyalázzon engem kevély ellenségem,

Te légy, Uram, velem, jóltévő Istenem,

Nagy szégyenem ne viseljem, tovább ne hagyj elesnem.

Kiért dicsérhessen lelkem mindenképen,

Hogy mindenek ellen megtartottál épen.

Áldott Isten, hála légyen Néked örökké. Ámen.