Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

KODÁLY Zoltán: 121. genfi zsoltár

KODÁLY Zoltán (1882-1967): A 121. genfi zsoltár

A katolikus zeneszerző nyelvész-diplomát és nyelvész-doktori címet is szerzett a budapesti egyetemen. A protestáns egyházak énekszövegeivel valószínűleg nem templomban, hanem filológiai tanulmányai során találkozott először. A dallamok tanulmányozása után az is világossá vált számára, hogy ezek az énekek, s különösen a genfi zsoltárok mekkora szerepet játszanak a magyar zenekultúra alakulásában. Ennek a fölismerésnek köszönhető, hogy már a gyermekek számára írt 1937-es Bicinia hungarica sorozatban is földolgozott három genfi zsoltármelódiát, tíz dallamot pedig beemelt az általa szerkesztett 1943-as Iskolai énekgyűjtemény köteteibe. Talán nem véletlen, hogy éppen ehhez a dallamhagyományhoz és Szenci Molnár Albert rendíthetetlen hitet sugárzó szövegfordításához fordult, amikor kivezető utat akart mutatni a második világháború mind kilátástalanabb mindennapjaiból. A zsoltár-motettában a cantus firmus többnyire a szopráné, de egy-egy sor, olykor egy fél strófa erejéig a melódia mindegyik szólamban megfordul. A genfi dallam foglalatát pedig gazdag zeneszerzői eszköztárral munkálja meg a szerző: a mindenkori kísérő szólamok hol izgalmas imitációkkal felelnek az eredeti dallam motívumaira, hol különleges harmóniai színekkel szolgálják a szöveg hangulatának fölidézését. Kodály csak néhány ponton igazított Szenci Molnár Albert eredeti szövegén (a francia vers Théodore de Béze-től származik), viszont a szöveget - szokása szerint - úgy rögzítette, hogy jelölte benne a régi magyar kiejtésben még használatos nyílt ë hangzókat.

1. Szëmem a bércëkre vetem, Mert fellyül van nékëm Mindën segëdelmem.

Isten az én reménységëm, Ki az eget formálta És a földet alkotta.

2. Nem hagyja lábad botlani És aki vigyáz rád, Nem szunnyadozik az

Izraelt hozzá fogadja, Mert ő nem aluszik el, De rájuk gondot visel.

3. Tégëd az Úr mëgőrizzën, Rád terjesztvén karját, Árnyékkal béfëdjën.

Hogy a nap ő hévségében Nékëd në ártson éjjel A hold az ő fényével.

4. Tégëd az Úr mëgőrizzën. Lelkëdet esettől, Mëgmentse veszélytől.

Az Úr mëgőrizze híven A të kimënetelëd, És të béjövetelëd.