Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Johann Sebastian BACH: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228

Motetta BWV 228

(1726. február 4.)

Eredeti német szöveg:

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir;

Weiche nicht, denn ich bin dein Gott!

Ich stärke dich, ich helfe dir auch,

Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

(Jesaia 41,10)

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset,

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!

(Jesaia 43,1)

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,

Du bist mein, ich bin dein,

Niemand kann uns scheiden.

Ich bin dein, weil du dein Leben

Und dein Blut mir zugut

In den Tod gegeben.

Du bist mein, weil ich dich fasse,

Und dich nicht, o mein Licht,

Aus dem Herzen lasse.

Laß mich, laß mich hingelangen,

Da du mich und ich dich

Lieblich werd umfangen.

(Paul Gerhardt, 1653)

Fürchte dich nicht, du bist mein!

Magyar fordítás:

Ne félj, mert én veled vagyok;

Ne csüggedj, mert én vagyok Istened!

Megerősítelek, sőt megsegítlek,

És igazságom jobbjával támogatlak.

(Ésaiás 41,10)

Ne félj, mert megváltottalak,

Neveden hívtalak téged, enyém vagy!

(Ésaiás 43,1)

Uram, pásztorom, örömöm forrása,

Enyém vagy, s én a Tied,

Senki nem választhat el bennünket.

Tied vagyok, mert Te életedet

És véredet az én javamért

A halálra adtad.

Enyém vagy, mert magamhoz ölellek,

És Téged soha, én fényem,

Szívemből el nem eresztelek.

Engedj, ó engedj odajutnom,

Ahol Te engem s én Téged

Szeretve átölelhetlek.

(Paul Gerhardt, 1653)

Ne félj, enyém vagy!

Károli Gáspár bibliafordítása és Vashegyi György nyersfordítása