Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Heinrich SCHÜTZ: 84. zsoltár (Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herre Zebaoth), SWV 29

Kórusunk néhány tagja először 2005-ben énekelte ezt a művet egy pünkösdi protestáns vesperás keretében, ami egyben doktori hangverseny is volt. Itt szerettünk meg ezt a kórusművet, azóta több alkalommal kezdtük el tanulni a teljes kórussal, legutóbb 2011-ben. Örülünk, ha alkalmunk nyílik ennek a nehéz, de gyönyörű 8 szólamú kórusműnek az előadására.

Hegedüs Nóra

A mű eredeti német szövege:

Wie lieblich sind deine Wohnungen,

Herre Zebaoth!

mein' Seel' verlanget und sehnet sich

nach den Vorhöfen des Herren;

Mein Leib und Seele freuet sich

in dem lebendigen Gott.

Denn der Vogel hat ein Haus funden

und die Schwalbe ihr Nest,

da sie Junge hecken,

nämlich deine Altar, Herre Zebaoth,

mein König und mein Gott.

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen,

die loben dich immerdar, Sela.

Wohl den Menschen,

die dich für ihre Stärke halten

und von Herzen dir nachwandeln!

Die durch das Jammertal gehen

und graben daselbst Brunnen.

Und die Lehrer werden mit viel Segen geschmücket;

sie erhalten einen Sieg nach dem andern,

daß man sehen muß, der rechte Gott sei zu Zion.

Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet;

vernimm's, Gott Jakob! Sela.

Gott, unser Schild, schau doch;

siehe an das Reich deines Gesalbten!

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser

denn sonst tausend.

Ich will lieber der Tür hüten in meines Gottes Hause

denn lange wohnen in der Gottlosen Hütten.

Denn Gott, der Herr, ist Sonn' und Schild;

Der Herr gibt Gnad und Ehre.

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

Herr Zebaoth, wohl dem Menschen,

der sich auf dich verläßt!

Magyar zsoltárszöveg a Bibliából:

Mily szerelmetesek a te hajlékaid,

Seregeknek Ura!

Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem

az Úrnak tornáczai után;

szívem és testem ujjongnak

az élő Isten felé.

A veréb is talál házat,

és a fecske is fészket magának,

a hová fiait helyezhesse, -

a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura,

én Királyom és én Istenem!

Boldogok, a kik lakoznak a te házadban,

dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.

Boldog ember az,

a kinek te vagy erőssége,

s a te ösvényeid vannak szívében.

Átmenvén a Siralom völgyén,

forrássá teszik azt;

bizony áldással borítja el korai eső.

Erőről erőre jutnak,

míg megjelennek Isten előtt a Sionon.

Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet;

hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.

Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten,

és lásd meg a te felkented orczáját!

Mert jobb egy nap a te tornáczaidban,

hogysem ezer másutt;

inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni,

hogysem lakni a gonosznak sátorában!

Mert nap és paizs az Úr Isten;

kegyelmet és dicsőséget ád az Úr,

nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.

Seregeknek Ura! Boldog ember az,

a ki bízik benned.

Károli Gáspár bibliafordítása