Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

GÁRDONYI Zsolt (1946- ): Hálaadó ének

GÁRDONYI Zsolt (1946- ): Hálaadó ének

A Németországban élő magyar zeneszerző, orgonaművész és egyetemi professzor életműve egyenes ági folytatója édesapja, Gárdonyi Zoltán zenei örökségének: orgonára, kórusra írt darabjainak jelentékeny része ugyanúgy a magyar és német protestáns szövegkincsre és zenei hagyományokra támaszkodik. Gárdonyi Zsolt eleven kapcsolatot tart fönn szülőhazájának zeneéletével, s abban koncertek útján és műveivel is részt vesz: számos orgonaműve és kórus-kompozíciója forog közkézen idehaza. Ezek közé tartozik a Hálaadó ének is, mely az alcím szerint 'korálmotetta négyszólamú vegyeskarra és orgonára'. A megnevezés pontos, ha a 'korál' szót tágabb értelemben használjuk: a mű ugyanis egy régi magyar dicséret négy versszakának feldolgozása. Szövege is, dallama is ismeretlen szerzőtől származik, de már a 16. század végén megjelent különféle magyarországi kéziratokban és énekeskönyvekben (Debrecen, 1590.)

1. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek,

Mennynek és földnek szent teremtőjének,

Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek,

Gondviselőnknek.

2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten,

Hogy szent igédet adtad mi elménkben,

És hogy ez által véssz ismeretedben,

Te kegyelmedben.

3. Adjad, hogy lássuk a világosságot,

Te szent igédet, az egy igazságot,

A Krisztus Jézust, örök vígasságot

És boldogságot.

4. Dicsőség néked mennyben, örök Isten

Ki dícsértetel a te szent igédben,

Krisztus Jézusban, mi idvezítőnkben,

És Szentlélekben.