Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

GÁRDONYI Zoltán: Az Úr szabadított meg

GÁRDONYI Zoltán (1906-1986): Az Úr szabadított meg

Az orgonakíséretes kompozíció – a zeneszerző kedvelt szokása szerint – a Biblia különféle helyeiről vett, de tartalmilag összefüggő szövegekre épül. A Zsoltárokból és Ézsaiás könyvéből kiemelt két mondat nem más, mint 'ars poetica', vagy másképpen: a hívő zeneszerző magvas bizonyságtétele. A szövegeket váltakozva halljuk egy-egy szólam, majd az egész kar megfogalmazásában, s a szólók során apránként a kórust alkotó négy szólam mindegyike sorra kerül. A rövid félmondatoknak ezt a játékos villódzását az orgona fölszabadult, színes harmóniákkal kíséri.

Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, amíg csak vagyok! (Zsolt. 104:33) | Az Úr szabadított meg engemet; hát énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában! (Ézs. 38:20)