Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

GÁRDONYI Zoltán: Az Úr dicsérete

GÁRDONYI Zoltán (1906-1986): Az Úr dicsérete

A zeneszerző a 20. századi magyar protestáns egyházzene kiemelkedő alakja volt. Énekes zenéjének jelentékeny hányada az Istennek elkötelezett zeneszerző állásfoglalása: Gárdonyi a református énekkincs számos darabjára írt egyszerűbb vagy nagyobb szabású feldolgozást, akár egyetlen énekhangra, akár 2-3 szólamú kisebb kórusok, akár pedig nagyobb vegyeskarok számára. Egyházi kórusműveinek másik nagy csoportja bibliai szövegekre épül. Az utóbbi típusból való ez az orgonakíséretes motetta is, melynek szövegét maga a szerző válogatta össze Ézsaiás könyvének különböző részeiből. Az Úr dicsérete megmutatja, hogy Gárdonyi Zoltán Bach és Brahms zeneszerzői örökségének közvetlen folytatója: nemcsak azért, mert a zeneszerző láthatólag ugyanolyan magas hőfokú személyes viszonyban áll a Szentírással, mint két elődje, de azért is, mert a Biblia szavainak értelmét ugyanolyan gazdag zenei eszközökkel követi, miközben a szavak megzenésítése hibátlanul engedelmeskedik a nyelv hanglejtési szabályainak is. A zeneszerzőt évtizedes kapcsolat fűzte a Debreceni Kollégiumi Kántushoz és vezetőjéhez: erről tanúskodik a kompozíció ajánlása, mely az együttesnek és Berkesi Sándornak szól.

Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dícsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, örök tanácsaid hűség és igazság. (25:1) | Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek! (48:22) | Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek! (57:21) | De az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongva Sionba jönnek, és eltűnik a fájdalom és sóhaj. (35:10) | Erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja, mint kőfalrontó szélvész, olyan volt. (25:4) | Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket. (25:9) | Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! Amen. (52:7)