Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Nunc dimittis

Simeon éneke

Szöveg

Biblia, Lukács evangéliuma 2. 29-32.

29. Herr, nun läßt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast;

Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszéded szerint békességgel,

30. denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,

mert meglátták szemeim üdvösségedet,

31. den du bereitest hast vor allen Völkern,

amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,

32. dass er ein Licht sei den Heiden, und zu Preis deines Volkes Israel.

hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geist,

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

wie es war zu Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

miként kezdetben volt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen