Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Der 43. Psalm: Richte mich Gott

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847): Der 43. Psalm: Richte mich Gott

Ismertető

A német romantika úttörő zeneszerzője több szállal is kapcsolódik a protestáns egyházi zenéhez. Több évtizedes feledés és hallgatás után a Máté-passió újra-bemutatásával ő keltette föl ismét az érdeklődést Bach művei iránt. Emellett - éppen Bach mintája nyomán - maga is számos kompozícióval gazdagította a német protestáns motetta-irodalmat. Motettái között szép számmal találhatók zsoltárfeldolgozások, ezek azonban nem a kálvinista gyakorlat genfi dallamaira, hanem a bibliai Zsoltárok könyvének verseire készültek. A 43. zsoltár szövegére írt Richte mich Gott a zeneszerző op.78-as Drei Psalmen (Három zsoltár) sorozatának középső darabja, melyben a kórus - a kor gyakorlatával ellentétes módon - 'a cappella', azaz kíséret nélkül szólal meg. A kórusmű tagolása nagyjából követi szövegszakaszokét; a zene azonban nem a szöveg tartalmának megjelenítésére törekszik, a szerző inkább a kórusszólamokat vezeti úgy, hogy a zsoltár szavai mindvégig érthetően szólaljanak meg. A szöveg elhangzását két további eszköz teszi izgalmassá: a kórus olykor kettéoszlik, s a női- és férfikar felváltva énekli a szöveg gondolatait, vagy ismétli meg a fontosabb mondatokat. A felelgető játékot színesíti, hogy Mendelssohn az egyes kórus-szólamokat is kettéosztja, így a teljes kar gyakorta nyolcszólamú lesz. Ez az eszköz különös ragyogást ad a darab gazdag harmóniáinak.

Szöveg

Biblia, Zsoltárok könyve, 43.1-5.

Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. (1) Denn du bist der Gott meiner Stärke; warum verstößest du mich? Warum lässest du mich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? (2) Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berge und zu deiner Wohnung, (3) daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. (4) Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken, daß er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. (5)

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és vezesd az én peremet a hűtlen néppel szemben, és ments meg engem az alattomos és álnok emberektől! (1) Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? Miért kell ilyen gyászban járnom, amikor gyötör az ellenség? (2) Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem és vigyenek el szent hegyedre és hajlékodba, (3) hogy bejussak Isten oltárához, az Istenhez, akinek ujjongva örülök; és hárfával zenghessek köszönetet neked, Istenem, én Istenem. (4) Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz magadban? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, hogy ő az én megsegítőm és Istenem! (5)