Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Der 42. Psalm (Wie der Hirsch schreit)

zene

A mű kórus, zenekar és szólista által alkotott (oratórikus) világában végigkísérhetjük a 42. zsoltár lelki folyamatait. Az Isten utáni vágyódás ugyanúgy megjelenik benne, mint a gyötrődés, a kétségbeesés, a megnyugvás és az öröm.

Vegyük szemügyre most az első tétel témáját! 3 részből áll, az elsőnek éppen van egy kis íve, a másodiknak már nagyobb, és -nyilvánvalóan a szöveghez igazodva- a harmadik bontakozik ki a legjobban. "Wie der Hirsch schreit | nach frischem Wasser | so schriet meine Seele, Gott, zu Dir." Vizi István fordításában így hangzik: "Mint a szarvas | hűs vízre vágyik | úgy vágyom Terád, én Istenem."

az első tétel témája

zene

A tételben a szerző követi a szonátaforma szabályait, így a tétel közepén egy kis kidolgozásnak örvendhetünk. Itt a téma 3. feléből keletkezik egy 2 tagú dallam, ami aztán a legkülönbözőbb dallami variációkban jön elő.

zene

És ha már szonátaforma, akkor visszatérésnek is kell lennie. Hallgassunk ebbe is bele:

zene

Most ugorjunk egy nagyot, egészen a mű végére, azon belül is a zárófúgához. A téma két részből áll össze. "Preis sei dem Herrn, dem Gott Israels" szöveggel ellátott rész felülről induló motívumai alkotják az egyik felét. Ez a magyar fordításban így hangzik: "Áldjátok Őt, az Ég Istenét".

zárófúga témája

zene

"von nun an bis in Ewigkeit" a másik rész szövege. Ezek pedig alulról induló egyenletes hangok. Az irány persze sokszor megváltozik a különböző dallamvariációkban. A magyar felvételen itt az "és mindörökké szent nevét" szöveg szerepel.

zene

Most pedig hallgassuk meg az egész fúgát! Figyeljük meg benne, hogy micsoda zenei építményt tud alkotni Mendelssohn ebből a két kis motívumból! Csak úgy kapkodjuk a fejünket, ahogy a szólamok egymás szavába vágva hozzák a témát, néha megfordítva, néha együtt a két motívumot, néha eltolva fél ütemmel, mindig újabb és újabb hangnemben.

zene

Nagy Attila