Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

Claude GOUDIMEL: 40. genfi zsoltár

Claude Goudimel négyszólamú polifon szerkesztésű 40. genfi zsoltár feldolgozása.

Várván vártam a felséges Urat

És íme hozzám fordula,

Kegyelmesen meghallgata

És rajtam megmutatá jóvoltát.

Kivőn a mély veremből

És a sáros fertőből,

És én lábaimat

Szép egyenes kőre

Elfelhelyheztette,

Vezérlvén útamat.

Nagy sok népeknek seregeiben

Te igazságod hirdetem,

Meg nem tartóztattam nyelvem,

Jól tudod, hogy én minden időben

Jóvoltod magasztaltam,

Soha el nem hallgattam,

Te idvességedet

Hűséggel hirdettem,

Mindennek beszéltem

Nagy kegyességedet.