Kezdő
Koncertek
Kapcsolat

César FRANCK: Dextera Domini

César FRANCK (1822-1890): Dextera Domini

A francia romantika jeles zeneszerzője templomi orgonista is volt, így számos orgonakíséretes egyházi műve született. Közülük jó néhány mindmáig világszerte rendszeresen szerepel az egyházi koncertek programján vagy ünnepi istentiszteletek liturgiájában. E művek sorába tartozik a Dextera Domini című orgonakíséretes motetta, melynek liturgikus megszólalási helye a szentmise felajánlási szakasza, az offertórium. Szövegét két mondat alkotja: a Zsoltárok könyve 118. fejezetének 16. és 17. verse, melyekhez a szerző mindkétszer hozzáilleszti a jól ismert „Alleluia” (Dicsérjétek az Urat) felszólítást. A két rövid mondatot a kórus és a három énekes szólista egymást váltva, számtalanszor szólaltatja meg. Az elsőt többnyire egyszerűbb, deklamált előadásban halljuk, a második mondatból és az Alleluja-szakaszokból a szerző gazdagabb, olykor kánon-szerű, polifonikus muzsikát farag.

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me. (16) Alleluia

Non moriar sed vivam et narrabo opera Domini. (17) Alleluia

Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett, az Úr jobbja felmagasztalt engem. (16)

Nem halok meg, hanem élni fogok és hirdetem az Úr tetteit. (17)